ANBI informatie

Naam instelling :
Molenstichting Weerterland
Anbi nummer: 81.44.84.402

Kamer van Koophandel: 12058781

Postadres:
Molenstichting Weerterland,      Boshoverweg 4, 6002 AN   Weert

Email: secretariaat@molensinweert.nl 

Bankrelatie: Rabobank Weerterland
IBAN: NL95RABO0130733490
BIC: RABONL2U

Doelstelling

Molenstichting Weerterland is een vrijwilligersorganisatie die zich tot doel stelt:

 • Het behoud en onderhoud van de molens in Weert als cultureel erfgoed
 • De molens zoveel mogelijk regelmatig te laten draaien en voor het publiek toegankelijk te maken en houden
 • De molens zoveel mogelijk (minimaal 8 uur per maand) te laten malen
 • Het (laten) opleiden van vrijwillige molenaars en molengidsen
 • Het bevorderen van de kennis over de windmolens en watermolens
 • Het genereren van publicitiet voor de molens 
 • Te bevorderen dat de molens een meerwaarde vormen voor de cultuurhistorische projecten in Weert en binnen het gebied van GrensPark Kempen~Broek
 • Te waken over de molenbiotopen van alle Weerter wind- en watermolens
 • Te bevorderen dat de molens een meerwaarde vormen voor de buurt, wijk of dorp waarin ze staan
 • Het zijn van een vrijwilligersplatform voor molenliefhebbers.

Hoofdpunten van het actuele beleid

 • Werving en opleiding van nieuwe vrijwillig molenaars
 • Werving en opleiding van molengidsen, molengastheren en gastvrouwen
 • Introductie en implementatie van de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor molens
 • Versterken en bevorderen van de toeristische en dagrecreatieve functie van de molens.
 • Samenwerking met andere molenstichting in de regio (Limburg, Brabant en het aangrenzend Belgisch grensgebied)
 • Vergroten van de historische kennis over de wind- en watermolens in het Weerterland.
 • Het vormen van een archief over de molens van Weert.

Bestuur

 • Grad Peeters: voorzitter en DB-lid
 • Koos van Lieshout: penningmeester en DB-lid
 • Jacques Paulissen: bestuurslid belast met molenbeheer, organisatie, contacten molenaars, klussers en molenburen. bestuursverantwoordelijke molen Sint Anna Keent.
 • Paul Horstman: secretaris en DB-lid, Veiligheid
 • Math Beeren: bestuurslid belast met gebouwenbeheer
 • Ton Verspeek: bestuurslid Algemeen
 • Rolf Zincken: bestuurslid
 • Marko Barendregt: bestuurslid PR

Jaarverslag en exploitatierekening 2022

Jaarverslag en exploitatierekening 2022 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op februari 2023 en aangeboden aan de gemeente Weert.