ANBI informatie

Naam instelling :
Molenstichting Weerterland
Anbi nummer: 81.44.84.402

Kamer van Koophandel: 12058781

Postadres:
Molenstichting Weerterland,      Boshoverweg 4, 6002 AN   Weert

Email: secretariaat@molensinweert.nl 

Bankrelatie: Rabobank Weerterland
IBAN: NL95RABO0130733490
BIC: RABONL2U

Doelstelling

Molenstichting Weerterland is een vrijwilligersorganisatie die zich tot doel stelt:

 • Het behoud en onderhoud van de molens in Weert als cultureel erfgoed
 • De molens zoveel mogelijk regelmatig te laten draaien en voor het publiek toegankelijk te maken en houden
 • De molens zoveel mogelijk (minimaal 8 uur per maand) te laten malen
 • Het (laten) opleiden van vrijwillige molenaars en molengidsen
 • Het bevorderen van de kennis over de windmolens en watermolens
 • Het genereren van publicitiet voor de molens 
 • Te bevorderen dat de molens een meerwaarde vormen voor de cultuurhistorische projecten in Weert en binnen het gebied van GrensPark Kempen~Broek
 • Te waken over de molenbiotopen van alle Weerter wind- en watermolens
 • Te bevorderen dat de molens een meerwaarde vormen voor de buurt, wijk of dorp waarin ze staan
 • Het zijn van een vrijwilligersplatform voor molenliefhebbers.

Hoofdpunten van het actuele beleid

 • Werving en opleiding van nieuwe vrijwillig molenaars
 • Werving en opleiding van molengidsen, molengastheren en gastvrouwen
 • Introductie en implementatie van de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor molens
 • Versterken en bevorderen van de toeristische en dagrecreatieve functie van de molens.
 • Samenwerking met andere molenstichting in de regio (Limburg, Brabant en het aangrenzend Belgisch grensgebied)
 • Vergroten van de historische kennis over de wind- en watermolens in het Weerterland.
 • Het vormen van een archief over de molens van Weert.

Bestuur

 • Grad Peeters: voorzitter en DB-lid
 • Koos van Lieshout: penningmeester en DB-lid
 • Jacques Paulissen: bestuurslid belast met molenbeheer, organisatie, contacten molenaars, klussers en molenburen. bestuursverantwoordelijke molen Sint Anna Keent.
 • Paul Horstman: secretaris en DB-lid, Veiligheid
 • Math Beeren: bestuurslid belast met gebouwenbeheer
 • Ton Verspeek: bestuurslid Algemeen
 • Rolf Zincken: bestuurslid
 • Marko Barendregt: bestuurslid PR

Jaarverslag en exploitatierekening 2023

Jaarverslag en exploitatierekening 2022

Jaarverslag en exploitatierekening 2022 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op februari 2023 en aangeboden aan de gemeente Weert.