Over de Molenstichting Weerterland

Molenstichting Weerterland is in 2005 opgericht met als doelstelling het beheer en behoud van de windmolens in Weert. Het uiteindelijke initiatief tot oprichting van een lokale en regionale molenstichting nam De Aldenborgh, de Weerter afdeling van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in samenwerking met enkele molen geïnteresseerden in Weert.

De gemeenteraad van Weert gaf de Molenstichting Weerterland de opdracht mee:

“Te zorgen dat de molen een meerwaarde vormen voor de buurt of het dorp waarin ze staan en waarvan de molens deel uitmaken.”

Doelstelling van de Molenstichting Weerterland is dan ook te zorgen dat de molens in Weert regelmatig draaien en malen en daarnaast te zorgen voor een grondig dagelijks onderhoud en goed beheer van de Weerter gemeentelijke molens. Bovendien wil de molenstichting de kennis over de Weerter molens en het belang van de molens voor Weert vergroten. Verder werkt de stichting nauw samen met de particuliere eigenaren van windmolens in Weert en bewaakt de molenstichting de kwaliteit van de molenbiotopen (de mogelijkheid voor de molens om onbelemmerd wind te vangen)  voor alle molens, gemeentelijk en particulier eigendom.

Tenslotte kreeg de Molenstichting Weerterland van de gemeente Weert de opdracht om naast het beheer en behoud van de gemeentelijke molens er ook voor te zorgen dat de Weerter gemeentelijke en particuliere molens een meerwaarde vormen voor de buurt, de wijk of het kerkdorp waarin ze staan.

Dat doet de stichting door er voor te zorgen dat de molens regelmatig draaien en malen, door te zorgen dat er molenaars en molengidsen worden opgeleid, door de molens regelmatig open te stellen voor bezoeken, bezichtiging, rondleidingen en door een breed scala van molen- en sociaal-culturele activiteiten op de molens te organiseren. We willen een platform zijn voor alle molenliefhebbers.

Onze molens

De stichting voert het beheer over de vier molens die eigendom zijn van de gemeente Weert:

De molenstichting werkt ook nauw samen met de eigenaren van de particuliere windmolens:

  • Wilhelmus Hubertus, Oude Hushovenweg, Weert
  • Sint Antonius, Neelenweg, Weert – Laar
  • De Hoop, Coolenstraat, Weert – Swartbroek,

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het houden van een activiteit in een van onze molens? Neem dan vrijblijvend met ons contact op.

Over ons logo

Ons huidge logo hebben we in 2023 geïntroduceerd. Het logo is eenvoudig van opzet en herbergt zowel de M als de W, de initialen van de stichting. Het beeldmerk symboliseert bovendien een viertal molens die om elkaar heen draaien: de vier molens die de stichting in eigen beheer heeft.