Nieuw bos in de molenbiotoop van Annamolen Keent

Landschapspark Anna molen Keent

Vorige week is de gemeente Weert begonnen met het aanplanten van een bos aan de Ringbaan-Zuid. Over dit nieuwe stukje natuur zijn artikelen verschenen in Weert de Gekste. Leuk natuurlijk, een nieuw landschapspark, maar wat betekent dit voor de Annamolen Keent?

Het bos komt op ongeveer 300 meter van de Annamolen. Reden voor de Molenstichting Weerterland om extra alert te zijn en de gemeente te contacteren. Hoge bomen en gebouwen binnen 400 meter van de molen kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor de hoeveelheid wind bij de molen. En zonder wind kan een molen niet draaien terwijl regelmatig draaien juist belangrijk is voor het onderhoud van deze monumenten.

Gelukkig zijn de gevolgen voor dit nieuwe bos aan de Ringbaan-Zuid heel beperkt. Ten eerste komen er alleen fruitbomen en die worden niet zo heel erg hoog. Zeker op die afstand zal de windvang van de Annamolen daar geen hinder van ondervinden. Enkele notenbomen, die wel hoger kunnen worden, komen op advies van de molenstichting in het deel van het park dat het verste ligt van de molen.

Normaliter wordt er bij bouwplannen altijd voorafgaand advies aan de Molenstichting gevraagd wanneer deze binnen de zogenaamde molenbiotoop valt. Hierover heeft de gemeente met de Molenstichting een molenconvenant gesloten. Ook het aanplanten van bomen is belangrijk. Je staat er niet altijd bij stil, maar kleine boompjes worden groot en kunnen zo alsnog het draaien van windmolens in gevaar brengen.

Landschapspark Anna molen Keent